"Sól kamienna odgrywała w naszej cywilizacji zawsze szczególną rolę. Była przyprawą, ale także czymś więcej, gdyż ludzkość jakby instynktownie wiedziała, że zawiera ona składniki decydujące o zdrowiu. W niektórych krajach i epokach sól spełniała rolę jednostki monetarnej. Szybko także doceniono jej właściwości konserwujące ... "


prof. Julian Aleksandrowicz

 

Czy wiesz, że... wyróżnia się zasadniczo dwa rodzaje soli ?


Złoża soli są pochodzenia morskiego. Ogólnie możemy wyróżnić 2 podstawowe rodzaje soli: sól pochodzącą z ziemi (kamienna) oraz sól pochodzącą z morza.

SÓL ZIEMNA (KAMIENNA)


Sól ziemna (kamienna) pochodzi z kopalni, odkryta została jako pierwsza. Sól kamienna wydobywana jest głównie w Europie centralnej, Alpach oraz Wielkiej Brytanii.
Chlorek sodu, czyli sól znajduje się w podziemnych złożach w postaci sprasowanych żył. Sól tę wydobywa się w formie bloków, brył, kamieni (stąd nazwa) i krystalizuje, aby uzyskać drobny kruszec. Obecnie zasoby soli kamiennej wyczerpują się, dlatego alternatywą staje się coraz częściej sól morska.
SÓL MORSKA


Pierwsze wzmianki mówią o początkach produkcji soli morskiej już na początku II tysiąclecia. Ale jeszcze w epoce żelaza, sól morską uzyskiwano w następujący sposób: gotowano z wodą glinę i piaski pochodzące ze słonych bagien po to, aby otrzymać solankę. W XVI wieku, wraz z rozwojem handlu morskiego, liczba salin, czyli bagien solnych, nazywanych również odstojnikami, znacznie wzrosła. Ale to na początku XIX wieku produkcja soli morskiej osiągnęła najwyższy punkt. Szybko jednak, bo już pół wieku potem, w dobie nowopowstających kopalni soli, saliny straciły swoją pozycję. Sól morska jest bardziej wartościowa od soli kamiennej, ponieważ zawiera tylko 34 % chlorku sodu i jest bogata w mikroelementy. Sól tę uzyskuje się metodą naturalna, przez odparowanie wody morskiej na słońcu w odstojnikach lub metodą sztuczną, w specjalnych odparownikach. W przypadku obu metod uzyskiwania soli morskiej, woda musi być podgrzana za pomocą energii słonecznej lub ognia. Im wyższa temperatura, w jakiej przebiega proces odparowywania, tym otrzymana sól jest delikatniejsza, bielsza i zawiera mniejszą ilość zanieczyszczeń.


Czy wiesz, że... średniowieczna metoda wydobycia soli jest bardzo droga?

Średniowieczna metoda wydobycia soli w postaci biało-różowych kryształów wymaga dużych nakładów finansowych. Aby uzyskać jeden kilogram krystalicznej soli trzeba wydobyć średnio 100 kg soli kamiennej.

 

kopalnia

[Kopalnia soli; Źródło - www.bochnia.pl]

 

Czy wiesz, że... współcześnie sól produkuje się w rafinerii?

Europejska tradycyjna metoda wydobycia soli - sięgająca tysiąca lat - została zastąpiona przemysłową metodą. Sól jako produkt pozyskiwana jest w drodze wypłukiwania konglomeratów. Roztwór ten transportowany jest do rafinerii, gdzie oddzielane są od niego towarzyszące mu naturalne elementy chemiczne.

Czy wiesz, że... sól kamienna występuje w różnych jakościach?

Niektóre dorównują czystości soli krystalicznej. Istotna różnica między solą kamienną a krystaliczną polega na budowie krystalicznej tej ostatniej, która gwarantuje heterogenne wiązania między atomami soli a mikroelementami. Istotą tych wiązań jest zawarta w nich energia słoneczna. Również przy zakupie naturalnej soli kamiennej należy zwrócić uwagę na to, aby nie była rafinowana.

Czy wiesz, że... jakość soli krystalicznej wynika z jej struktury?

Sól krystaliczna jest w 90% komórkowoczynna. Oznacza to, że sól ta prawie w całości w sposób bezpośredni przyswajalna jest przez komórkę. Dla porównania stopień bezpośredniej przyswajalności wodnego roztworu w towarzystwie mikroelementów soli morskiej i kamiennej waha się w granicach około 5%.

Czy wiesz, że... sól morska jest bogata w mikroelementy?

WARTOŚĆ ODŻYWCZA I SKŁAD SOLI MORSKIEJ.
Sól jest niezbędnym składnikiem potrzebnym do życia, ponieważ zawiera sód, której to właśnie potrzebuje organizm człowieka.


Główne składniki soli morskiej w 100 g :

skład soli morskiej

Sól jest minerałem i dlatego nie zawiera kalorii, ani żadnych wartości odżywczych.

skład soli morskiej

 

biopierwiastki

 

Czy wiesz, że... sól kamienna znajduje wiele zastosowań?

Z racji swych fizyko-chemicznych właściwości sól kamienna znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki, m.in.:

 • jako sól spożywcza do bezpośredniego użycia
 • zastosowania NaCl

   • w przetwórstwie rybnym
   • w przemyśle spożywczym
   • w garbarstwie
   • w hodowli

    dla prawidłowego rozwoju zwierząt stosuje się tzw. lizawki solne, zawierają mikroelementy i tym sposobem zapewniają zwierzętom stałe źródło niezbędnych skladników mineralnych.

   zastosowanie NaCl

   • w przemyśle chemicznym
   • w zimowym utrzymaniu dróg

  zastosowanie NaCl

   • w rolnictwie, jako nawóz
   • jako efektowene elementy wystroju wnęrz, np. biur, hoteli
   • w ciepłownictwie, w procesie zmiękczania wody

   ;.....jhhjhj

  [ tabletki solne ]............................................[ brykiety solne]

   • jako sól lecznicza-kąpielowa

  soldokapieli

  POWRÓT